Välkommen till Hasslövs Bygdegård!
HASSLÖV
Liten by
med gott gry
Uthyrningsvillkor

 

Hyresgäst måste vara över 18 år, i annat fall kan förälder vara ansvarig för lokalen.

 

Nödutgångar får ej blockeras!

 

Hyresgäster är inte försäkrade, inte heller deras värdesaker.

 


Vid avlämnande:

Följande saker skall vara avstängda vid återlämnande av lokalen: Spis, diskmaskin, kylrum, vattenbrytare, ventilation och belysning.

 

Dörrar och fönster skall stängas & låsas och larm skall aktiveras innan ni lämnar bygdegården.

 

Städning:

Lokalen skall vara städad och klar att använda nästa dag. Golvet i stora salen får ej vattentorkas. Soporna sorteras och eventuella utedekorationer tas bort.

 

Brandlarm:

Brandlarm går ej att koppla från. Därför är det inte tillåtet att använda saker som genererar rök t.ex. tårtfyrverkerier, rökmaskiner mm.

Oaktsamhet angående brand- & tjuvlarm kan medföra en merkostnad (utryckning av vaktbolag) och debiteras då hyresgästen.

Extra städning debiteras med 500 kr/timme

Ersättning för skadade inventarier faktureras tillsammans med hyra.